- آشنایی کامل با اصول مديريت و سرپرستي افراد

 

- آشنايي کامل با مسائل مربوط به فروش داخلي و خارجي

 

- توانايي تهيه گزارش هاي متنوع در مورد حوزه امور فروش شرکت

 

- داشتن قوه ابتکار و خلاقيت و طراحي راه حل هاي نوآورانه در مواجهه با مسائل تجربه نشده و جديد

 

- توانايي ايجاد ارتباط با نهادها و دستگاه هاي دولتي و موسسات خصوصي در جهت پيشبرد امور

 

- آشنايي با تجارت الکرونیک

 

- آشنائي کامل با مقررات و قوانين مربوط به امور تجارت

 

- توانائي تهيه گزارشات و آمارهاي مرتبط با مديريت

 

- تسلط کامل به زبان انگليسي در زمينه امور تجاری

این سایت به سفارش آقای خانجان توسط یاسر کریمی طراحی شده است.

www.000webhost.com